กรมธนารักษ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
3. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมธนารักษ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2436 4388

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.treasury.go.th/  ในวันที่ 30 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 59 – 17 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมธนารัก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.