กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน พลอาสามัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร จำนวน 299 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. ชั้นสัญญาบัตร
    - ป.โท
    - ป.ตรี
2. ต่ำกว่าสัญญาบัตร
    - ปวส.
    - ปวช.
    - ปวช.หรือประกาศนียบัตร ม.ปลาย
    - ม.ปลาย

1 อัตรา
17 อัตรา

24 อัตรา
126 อัตรา
20 อัตรา
111 อัตรา
• เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนผู้ที่จับสลากใบดำ
• บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกองทัพอากาศ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2534 8587

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://rtafrecruitment.job.thai.com/ ในวันที่ 24 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. – 28 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.