โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 120 นาย สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. บุคคลทั่วไป
2. โครงการภาคใต้112 อัตรา
8 อัตรา
• จบ ม.4 อายุตั้งแต่ 16 – 18 ปี
• ชายโสด
• โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 4461 1562 ต่อ 107

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน  350 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.admission.rpca.ac.th/
ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 59 – 31 มกราคม 2560
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560


No comments

Powered by Blogger.