สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.โท)
2. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี)
3. นักวิชาการงินและบัญชีปฏิบัติการ
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ
• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2265 8050

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://pdmo.job.thai.com/  ในวันที่ 12 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 59 – 8 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.