สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานการเงิน
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. เจ้าพนักงานธุรการ
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
วุฒิ ปวส. – ป.ตรี
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2507 7583

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.otp.go.th/  ในวันที่ 18 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


No comments

Powered by Blogger.