สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -30 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 192 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2561 2445

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/  ในวันที่ 9 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 ธ.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

No comments

Powered by Blogger.