กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉิกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานพัสดุ
3. พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์
4. พนักงานขับรถยนต์ (ประจำสำนักงาน)
5. พนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด)
6. เวชกรฉุกเฉิน
1 อัตรา
1 อัตรา
20 อัตรา
1 อัตรา
17 อัตรา
3 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ป.6 – ป.โท
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2220 7570

 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.msd.bangkok.go.th/  ในวันที่ 13 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่บัดนี้ – 10 ม.ค. 60
ในวันและเวลราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

No comments

Powered by Blogger.