กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละครนาง)
2. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)
3. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เชลโล่)
4. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิลเบส)
5. คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย-หญิง)
6. คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล-ชาย)
7. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (โลหะ)
8. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน
(ประณีตศิลป์)
9. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน
(ศิลปประยุกต์)
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมศิลปากร ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2623 6452

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/  ในวันที่ 5 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 16 – 26  ธ.ค. 59
ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.