การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตราสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. ตำแหน่งคุณวุฒิปวช. – ปวส.
2. ตำแหน่งคุณวุฒิ ป.ตรี
3. ตำแหน่งคุณวุฒิ ป.โท
รวม 610 อัตรา
• งานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง
TOEIC
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2436 4388

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.egat.co.th/  ในวันที่ 24 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.