กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 87 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

44 อัตรา
6 อัตรา


37 อัตรา
ผ่าน ก.พ.
ปวส - ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการปกครอง ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2221 1824 ต่อ 219-234

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/  ในวันที่ 16 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 59 – 9 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.