กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ
2. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
3. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
4. นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ


ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมสุขภาพจิต ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2220 7570

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.dmh.go.th/  ในวันที่ 6 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 ธ.ค. 59
ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.