กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช - ป.ตรี จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นิติกร
2. นักบัญชี
3. เจ้าพนักงานการคลัง
4. เจ้าพนักงานธุรการ
5 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ปวช. – ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมบัญชีกลาง ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2127 7215

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน  280 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.cgd.go.th/  ในวันที่ 1 ก.พ. 60
ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.