กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2559 จำนวน 304 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
5. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

32 อัตรา
50 อัตรา
200 อัตรา


12 อัตรา
10 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก.
ปวส - ป.โท
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2631 0031

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/  ในวันที่ 2 ก.พ. 60
ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 59 – 6 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559


No comments

Powered by Blogger.