กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560 จำนวน 423 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักเรียนจ่าอากาศ
- บุคคลพลเรือน
- ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ

405 อัตรา
18 อัตรา
• อายุ 18 -20 ปี
• สูง 160 ซม.ขึ้นไป
BMI ไม่เกิน 30
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2534 4366

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 370 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://atts.thaijobjob.com/  
ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560

No comments

Powered by Blogger.