กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อายุระหว่าง 18 - 22 ปี เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบทหารราบ จำนวน 2,680 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี
   - บุคคลพลเรือน
   - ทหารกองประจำการ

2. นักเรียนนายสิบทหารราบ หลักสูตร 1 ปี
 1,980 นาย
1,188 นาย
792 นาย

700 นาย
• พลเรือนอายุ 18 – 22 ปีบริบูรณ์
• พลเรือน ไม่ต้องเรียน รด.
• พลเรือน ม.ปลายหรือเทียบเท่า
• โปรดอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2241 4037

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 สอบภาควิชาการ
    - พลเรือน วันที่ 25 ก.พ. 60
    - ทหารกองประจำการ พล.อส., พล.ทพ. วันที่ 26 ก.พ. 60

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซต์ http://atc-rta.thaijobjob.com/  
ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบทหารราบ

No comments

Powered by Blogger.