Header Ads

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมชลประทาน จำนวน 33 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
17 อัตรา
10 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ กรมชลประทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2241 7555

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.rid.go.th/ ในวันที่ 6 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 20 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.