สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.
บช.น.
บช.ตชด.
400 อัตรา
300 อัตรา
400 อัตรา
400 อัตรา
250 อัตรา
300 อัตรา
250 อัตรา
200 อัตรา
100 อัตรา
500 อัตรา
1,000 อัตรา
900 อัตรา
ตรวจสอบวุฒิ ก.พ.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ คลิกลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2697 0999 กด 1

โปรดติดตามและอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ และทักษะที่วัดผลให้ถี่ถ้วน ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 23   พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-

No comments

Powered by Blogger.