กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักจัดการงานทั่วไป
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นิติกร
4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการ)
5. เจ้าพนักงานธุรการ
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
10 อัตรา
2 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ กรมควบคุมมลพิษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2298 2073

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.pcd.go.th/ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 16 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.