สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด
  - ส่วนกลาง
  - ปปท. เขต 1 พระนครศรีอยุธยา
  - ปปท. เขต 2 ชลบุรี
  - ปปท. เขต 3 นครราชสีมา
  - ปปท. เขต 4 ขอนแก่น
  - ปปท. เขต 5 เชียงใหม่
  - ปปท. เขต 6 พิษณุโลก
  - ปปท. เขต 7 นครปฐม
  - ปปท. เขต 8 สุราษฎร์ธานี
  - ปปท. เขต 9 สงขลา
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นักประชาสัมพันธ์
4. นักวิชาการเงินและบัญชี
5. นักวิชาการพัสดุ
6. นิติกร

2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ท. หรือ คลิกลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://pacc.job.thai.com/ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
No comments

Powered by Blogger.