สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหจ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• ปริญญาโท
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2202 3917

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://oie.job.thai.com/ ในวันที่ 10 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


No comments

Powered by Blogger.