เช็คผลสอบ ก.พ. ที่นี่! สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ปกติ) ประจำปี 2560 และรับสมัครผู้สอบผ่านเฉพาะวิชาภาษาไทย เพื่อสอบแก้ตัววิชาภาษาอังกฤษ


ก.พ. ภาคปกติ (ปีละ 1 ครั้ง)
* การสอบภาค ก. ภาคปกติ หากสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ จะจัดสอบแก้ตัวให้ 1 ครั้ง
ปี 2559
• ประกาศคู่มือการสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
คลิกที่นี่
• รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่

• ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน หรือจ่ายเงินค่าสมัครสอบผ่านออนไลน์
คลิกที่นี่
• ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่
• ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. ประจำปี 2560                      ก.พ. สำหรับผู้สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
* หากสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษในครั้งแก้ตัวนี้อีก ถือว่าสอบตก
ปี 2559
• ประกาศคู่มือการสมัครสอบ ภาค ก. ภาษาอังกฤษ 
• รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน 2559
• ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน หรือจ่ายเงินค่าสมัครสอบผ่านออนไลน์
คลิกที่นี่
• ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่
• ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน
คลิกที่นี่ก.พ. ภาคพิเศษ (ปีละ 2 ครั้ง)
สำหรับผู้สอบผ่าน ภาค ข. ของส่วนราชการ
* การสอบภาค ก. พิเศษ จะไม่จัดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษ
ปี 2560
• กำหนดการรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ
   - ประกาศคู่มือการสมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ ครั้งที่ 1
   - ประกาศคู่มือการสมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
• ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร ภาค ก. พิเศษ ครั้งที่
   - รับสมัครตั้งแต่วันที่

• ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน
คลิกที่นี่
• ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่
• ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. พิเศษ ครั้งที่
คลิกที่นี่


**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ สำนักงาน ก.พ.


ก.พ. อิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท)
จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง
* การสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับระบบการสอบรับใบอนุญาตขับขี่
ปี 2560
• รายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์
   - ประจำเดือน

คลิกที่นี่
• ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร ภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ เดือน
   - รับสมัครตั้งแต่วันที่

• ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน
คลิกที่นี่
• ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่
• ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์
คลิกที่นี่


**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศ สำนักงาน ก.พ.
รายละเอียดการสอบภาค ก. สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป แต่ไม่ผ่านภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2559

No comments

Powered by Blogger.