Header Ads

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ป.โท)
3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4. นิติกรปฏิบัติการ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา

5 อัตรา
ผ่าน หรือ ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ คลิกลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2590 1346

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430  บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com/ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน  - 2 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-

No comments

Powered by Blogger.