กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. พนักงานนิติการ
2. พนักงานทรัพยากรบุคคล
3. พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
4. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. พันกงานการเงินและบัญชี
6. พนักงานประจำสำนักงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2222 1141

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.personnel.moi.go.th/ ก่อนสอบเพื่อวัดความสามารถ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธ.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

No comments

Powered by Blogger.