[ข้าราชการ] สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
11 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ คลิกลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230  บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.fpo.go.th/ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.