กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครทั่วประเทศ จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
-      อ่างทอง
-      ฉะเชิงเทรา
-      ปรานบุรี
-      ร้อยเอ็ด
-      หนองคาย
-      เชียงใหม่
-      เพชรบูรณ์
-      ราชบุรี
-      กรุงเทพมหานคร 4
2. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
-      ระยอง 2
-      ยโสธร
-      น่าน
-      พิจิตร
-      สมุทรสงคราม
-      กรุงเทพมหานคร 2
-      สรรพามิตภาค 10
3. นักวิชาการสรรพามิต
-      ชลบุรี 1
4. พนักงานสื่อสาร
-      พัทลุง

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างเปิดรับสมัครข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2241 5600

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.excise.go.th/ ในวันที่ 23 ธ.ค. 59
ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธ.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.