กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ กรมโยธาธิการและผังเมือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2257 7230

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th/ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

No comments

Powered by Blogger.