[พนักงานราชการ] กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. พนักงานช่างไม้
2. พนักงานโยธา
3. พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
4. พนักงานตรวจสอบภายใน
5. พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
6. พนักงานนิติกร
7. พนักงานผังเมือง
8. พนักงานเครื่องกล
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100  บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dpt.go.th ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-

No comments

Powered by Blogger.