กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
20 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า

ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบในระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2579 0121 ต่อ 223

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://doae.job.thai.com/ ในวันที่ 6 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No comments

Powered by Blogger.