กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. พนักงานพินิจ (ชาย)
- ศูนย์ฝึกฯ เขต 1 ระยอง
- ศูนย์ฝึกฯ เขต 3 นครราชสีมา
- ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 สงขลา
- ศูนย์ฝึกฯ พระนครศรีอยุธยา
- สถานพินิจฯ กำแพงเพชร
- สถานพินิจฯ ชลบุรี
- สถานพินิจฯ ปทุมธานี
- สถานพินิจฯ เพชรบูรณ์
- สถานพินิจฯ ระยอง
- สถานพินิจฯ สงขลา
- สถานพินิจฯ สระบุรี
- สถานพินิจฯ สุรินทร์
2. เจ้าพนักงาฝึกอบรมและวิชาชีพ
- ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 สุราษฎร์ธานี

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา

4 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึก/สถานพินิจ
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบในระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2141 3613

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com/  ในวันที่ 21 ธ.ค. 59
ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ธ.ค. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.