กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นายทหารสัญญาบัตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

200 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
เป็นบุคคลพลเรือน ชายหรือหญิง หรือทหารกองหนุน
โปรดอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครมาเพื่อศึกษาเงื่อนไข และกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2579 0121 ต่อ 223

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://atc-rta.thaijobjob.com/ ในวันที่ 13 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 พ.ย. 59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560

No comments

Powered by Blogger.