กรมอนามัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. บรรณารักษ์
2. นักวิเทศสัมพันธ์
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี)
5. นักวิชาการสาธารณสุข
(ส่งเสริมสุขภาพ)
6. นักวิชาการสาธารณสุข (อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม)
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมอนามัย หรือ คลิกลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.anamai.moph.go.th/ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
-


No comments

Powered by Blogger.