กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. วิศวกร (ด้านไฟฟ้า)
2. วิศวกร (ด้านเครื่องกล)
3. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
4. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
5. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
6. พนักงานธุรการ
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการท่าอากาศยาน หรือ คลิกลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 110-130 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://airports.job.thai.com/ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมการท่ากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ
-

No comments

Powered by Blogger.