[สัสดี] กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศรับสมัครสอบทหารกองหนุนบรรจุเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
นายทหารประทวน สายงานสัสดี
100 อัตรา
ตรวจสอบวุฒิ ก.พ.
เพศชาย สำเร็จการศึกษา รด. ปี 3
• จบ ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
• อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของกรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2241 4037

สอบภาควิชาการ วันที่ 27 พ.ย. 59

• สอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค 19 – 23 ธ.ค. 59
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบทหารกองหนุนบรรจุเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2560
-

No comments

Powered by Blogger.