[ข้าราชการ] กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมคุมประพฤติ จำนวน 26 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ
งาน
15 อัตรา
7 อัตรา

4 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 4761

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://probation.job.thai.com/ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 21  พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
-

No comments

Powered by Blogger.