[พนักงานราชการ] กรมเจ้าท่า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. คนครัว
2. เจ้าพนักงานขนส่ง
3. เจ้าพนักงานสถิติ
4. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
5. ช่างไฟฟ้า
6. ช่างสำรวจ
7. ช่างยนต์
8. ช่างขุดลอก
9. ช่างเครื่องมือ
10. นายท้ายเรือกลลำน้ำ
11. นายท้ายเรือกลชายทะเล
12. สรั่งช่างกล
13. พนักงานขับเครื่องจักรกล
14. นักวิชาการเงินและบัญชี
15. นักวิชาการพัสดุ
16. นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)
17. วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง)
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• วุฒิ ม.ปลาย – ป.ตรี
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของกรมเจ้าท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2234 3363

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://jobs.md.go.th/ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 195/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-

No comments

Powered by Blogger.