[ข้าราชการ] กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (เคมี)
2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)
4 อัตรา

1 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• วุฒิ ป.โท
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2201 7073

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dss.go.th/ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.