[ข้าราชการ] กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
- โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงพยาบาลเลิดสิน
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
- โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
- โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• มีใบประกอบวิชาชีพ
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ไฟล์ประกาศ
-

No comments

Powered by Blogger.