[พนักงานราชการ] กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
2. นักวิชาการพัสดุ
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2507 8118

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://ditp.job.thai.com/ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 10  พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
-

No comments

Powered by Blogger.