Header Ads

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
ปริญญาเอก ระดับปฏิบัติการ
1. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(กลุ่มวิศวกรรม)
2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(กลุ่มฟิสิกส์)
3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(กลุ่มเคมีไฟฟ้า)
4. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(กลุ่มเคมีเทคนิค)
5. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(กลุ่มเภสัชภัณฑ์)


3 อัตรา

2 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4694

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th/ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 30 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-
งานราชการที่กำลังเปิดสอบ | ถูกใจเพื่อรับข่าวเปิดสอบราชการ | ฝากข่าวสมัครสอบ

No comments

Powered by Blogger.