[ข้าราชการ] กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รวมจำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ(ป.โท)
2. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ(ป.ตรี)
3. นิติกรปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบของกรมการค้าต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4846

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com/ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.