Header Ads

[พนักงานราชการ] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
พนักงานส่งเสริมการลงทุน
4 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2553 8111

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://boi.job.thai.com/ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน
-

No comments

Powered by Blogger.