กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ จำนวน 288 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
ส่วนกลาง
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
2. วิศวกร
3. สถาปนิก 
ท่าอากาศยานกระบี่
4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
5. เจ้าพนักงานขนส่ง
6. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
7. พนักงานขับเคลื่อนสะพานฯ
ท่าอากาศยานขอนแก่น
8. นักวิชาการเงินและบัญชี
9. นักวิชาการขนส่ง
10. นักวิชาการพัสดุ
11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
12. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
13. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
14. นายช่างซ่อมบริภัณฑ์
15. พนักงานขับรถยนต์
16. พนักงานขับเคลื่อนสะพาน
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
17. นักวิชาการขนส่ง
18. นักวิชาการพัสดุ
19. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
20. เจ้าพนักงานขนส่ง
21. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
22. ผู้ดูแลสนามบิน
23. ช่างซ่อมบริภัณฑ์
24. พนักงานขับรถยนต์
ท่าอากาศยานอุดรธานี
25. เจ้าพนักงานขนส่ง
26. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
27. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
28. ผู้ดูแลสนามบิน
29. ช่างซ่อมบริภัณฑ์
30. พนักงานขับเคลื่อนสะพาน
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
31. นักวิชาการเงินและบัญชี
32. นักวิชาการพัสดุ
33. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
34. เจ้าพนักงานขนส่ง
35. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
36. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
37. ผู้ดูแลสนามบิน
38. ช่างซ่อมบริภัณฑ์
39. พนักงานขับรถยนต์
40. พนักงานขับเคลื่อนสะพาน
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
41. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
42. พนักงานขนส่ง
43. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
44. พนักงานขับเคลื่อนสะพาน
ท่าอากาศยานตรัง
45. นักวิชาการเงินและบัญชี
46. นักวิชการขนส่ง
47. นักวิชาการพัสดุ
48. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
49. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
50. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
51. นักวิชาการเงินและบัญชี
52. นักวิชาการขนส่ง
53. นักวิชาการพัสดุ
54. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
55. เจ้าพนักงานขนส่ง
ท่าอากาศยานน่านนคร
56. นักวิชาการเงินและบัญชี
57. นักวิชาการขนส่ง
58. นักวิชาการพัสดุ
59. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
60. เจ้าพนักงานขนส่ง
61. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
62. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ท่าอากาศยานลำปาง
63. นักวิชาการเงินและบัญชี
64. นักวิชาการขนส่ง
65. นักวิชาการพัสดุ
66. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
67. เจ้าพนักงานขนส่ง
68. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
69. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ท่าอากาศยานสกลนคร
70. นักวิชาการเงินและบัญชี
71. นักวิชาการขนส่ง
72. นักวิชาการพัสดุ
73. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
74. เจ้าพนักงานขนส่ง
75. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
76. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
77. นักวิชาการเงินและบัญชี
78. นักวิชาการขนส่ง
79. นักวิชาการพัสดุ
80. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
81. เจ้าพนักงานขนส่ง
82. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
83. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ท่าอากาศยานแม่สอด
84. นักวิชาการขนส่ง
85. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
86. เจ้าพนักงานขนส่ง
87. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
88. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ท่าอากาศยานเลย
89. นักวิชาการเงินและบัญชี
90. นักวิชาการขนส่ง
91. นักวิชาการพัสดุ
92. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
93. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ท่าอากาศยานนครพนม
94. นักวิชาการเงินและบัญชี
95. นักวิชาการขนส่ง
96. นักวิชาการพัสดุ
97. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
98. เจ้าพนักงานขนส่ง
99. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
100. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุฯ
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
101. นักวิชาการเงินและบัญชี
102. นักวิชาการพัสดุ
103. พนักงานขับรถยนต์
ท่าอากาศยานชุมพร
104. นักวิชาการเงินและบัญชี
105. นักวิชาการขนส่ง
106. นักวิชาการพัสดุ
107. เจ้าพนักงานขนส่ง
108. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
109. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุ
ท่าอากาศยานนราธิวาส
110. นักวิชาการเงินและบัญชี
111. นักวิชาการขนส่ง
112. นักวิชาการพัสดุ
113. เจ้าพนักงานขนส่ง
ท่าอากาศยานระนอง
114. นักวิชาการเงินและบัญชี
115. นักวิชาการขนส่ง
116. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
117. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุฯ
118. พนักงานขับรถยนต์
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
119. นักวิชาการเงินและบัญชี
120. นักวิชาการขนส่ง
121. นักวิชาการพัสดุ
122. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
123. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุ
ท่าอากาศยานแพร่
124. นักวิชาการเงินและบัญชี
125. นักวิชาการขนส่ง
126. นักวิชาการพัสดุ
127. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
128. เจ้าพนักงานขนส่ง
129. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
130. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุ
131. พนักงานขับรถยนต์
ท่าอากาศยานหัวหิน
132. นักวิชาการเงินและบัญชี
133. นักวิชาการขนส่ง
134. นักวิชาการพัสดุ
135. เจ้าพนักงานขนส่ง
ท่าอากาศยานปาย
136. นักวิชาการขนส่ง
137. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
138. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
139. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุฯ
140. พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง
3 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา

กระบี่
3 อัตรา
1 อัตรา
6 อัตรา
2 อัตรา

ขอนแก่น
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
8 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

นครศรีธรรมฯ
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
8 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

อุดรธานี
1 อัตรา
20 อัตรา
6 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

อุบลราชธานี
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
6 อัตรา
6 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

สุราษฎร์ธานี
1 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา

ตรัง
1 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา

พิษณุโลก
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

น่านนคร
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา

ลำปาง
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา

สกลนคร
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
4 อัตรา

ร้อยเอ็ด
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา

แม่สอด
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
4 อัตรา

เลย
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา

นครพนม
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
6 อัตรา
แม่ฮ่องสอน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ชุมพร
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
นราธิวาส
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
ระนอง
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
บุรีรัมย์
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
4 อัตรา
แพร่
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
หัวหิน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ปาย
1 อัตรา
1 อัตรา
6 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• บรรจุทั่วประเทศ
• วุฒิ ม.3 – ป.ตรี
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของกรมท่าอากาศยาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2286 8477

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามประกาศแต่ละตำแหน่ง

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://airports.job.thai.com/ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 21  ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ

No comments

Powered by Blogger.