Header Ads

[ข้าราชการ] สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
นิติกรปฏิบัติการ
16 อัตรา
ผ่าน หรือ ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบของสำนักงานสำนักงานอัยการสูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2142 3024-7

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430-530 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://ago.job.thai.com/ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1  – 21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.