Header Ads

[ข้าราชการอัยการ] สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย จำนวน 200 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
อัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่)
200 อัตรา
ตรวจสอบวุฒิ ก.พ.
• โปรดอ่านคู่มือก่อนสมัครสอบ
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2142 1779

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://ago-cmiss.job.thai.com/
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559
-

No comments

Powered by Blogger.