กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บรรจุทั่วประเทศ จำนวน 20 ตำแหน่ง 574 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. นายช่างศิลป์
3. นายช่างภาพ
4. นายช่างโยธา
5. นายช่างชลประทาน
6. นายช่างเครื่องกล
7. นายช่างไฟฟ้า
8. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
9. นายช่างสำรวจ
10. นายช่างเขียนแบบ
11. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
12. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
13. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
14. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
15. นักวิชาการเกษตร
16. นิติกร
17. นักประชาสัมพันธ์
18. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19. วิศวกรชลประทาน
20. วิศวกรโยธา
23 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
14 อัตรา
294 อัตรา
32 อัตรา
8 อัตรา
11 อัตรา
76 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา
17 อัตรา
5 อัตรา
16 อัตรา
2 อัตรา
7 อัตรา
3 อัตรา
14 อัตรา
23 อัตรา
18 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• บรรจุทั่วประเทศ
• วุฒิ ปวส. – ป.ตรี
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของกรมชลประทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2257 7230

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.rid.go.th/ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-

No comments

Powered by Blogger.