[ข้าราชการ] สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 80 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
2. พนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

30 อัตรา
50 อัตรา
ผ่านหรือไม่ต้องผ่าน ก.พ. ก็ได้
• เป็นลูกจ้า/พนักงานของศาลฯ
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สำหรับผู้ไม่ผ่าน ก.พ. จำนวน 530 บาท และ
• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สำหรับผู้ผ่าน ก.พ. จำนวน 430 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://ojoc.thaijobjob.com/
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1030 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
-

No comments

Powered by Blogger.