การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบพนักงาน จำนวน 208 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. วิศวกร 5 (โยธา)
2. วิศวกร 4 (โยธา)
3. วิศวกร 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร)
4. วิศวกร 4 (เครื่องกล)
5. วิศวกร 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
6. วิศวกร 5 (ไฟฟ้ากำลัง)
7. วิศวกร 5 (ทุกสาขา)
8. วิศวกร 4 (ทุกสาขา)
9. วิศวกร 5 (โยธา/ขนส่ง)
10. วิศวกร 4 (โยธา/ขนส่ง)
11. เศรษฐกร 5
12. สถาปนิก 4
13. เลขานุการ 5
14. โปรแกรมเมอร์ 4
15. นิติกร 4
16. พนักงานสถิติ 4
17. พนักงานอาชีวอนามัย
18. พนักงานการเงิน/วิเคราะห์
งบประมาณ 4
19. พนักงานการเงิน 4
20. พนักงานตรวจสอบ 4
21. พนักงานบริหารพัสดุ 4
22. พนักงานทรัพยากรบุคคล 4
23. พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
24. พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
25. พนักงานรักษาความปลอดภัย 4
26. พนักงานกู้ภัย 4
27. ช่าง 3
3 อัตรา
34 อัตรา
2 อัตรา
13 อัตรา
14 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
14 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา

13 อัตรา
4 อัตรา
4 อัตรา
14 อัตรา
6 อัตรา
11 อัตรา
35 อัตรา
1 อัตรา
7 อัตรา
17 อัตรา
ตรวจสอบวุฒิ ก.พ.
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• งานรัฐวิสาหกิจ
• ต้องผ่าน TOEIC, TOEFL,IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2716 4000 ต่อ 1219

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://mrta.thaijobjob.com/ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครพนักงาน
-

No comments

Powered by Blogger.