สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 19 ตุลาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
2. นิติกรปฏิบัติการ
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
4. นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
5. วิศวกรปฏิบัติการ
6. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

1 อัตรา
1 อัตรา

4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ต้องผ่าน ก.พ.

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2140 6214-2

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.energy.go.th/ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 19 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
-

No comments

Powered by Blogger.