กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน จำนวน 480 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
1. วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)
3. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)
(4 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
4. ช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวท., ปวส.)
5. ช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวท., ปวส.)
6. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
(4 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ
9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ
(4 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
1 อัตรา
100 อัตรา
2 อัตรา

200 อัตรา
4 อัตรา
7 อัตรา
1 อัตรา

150 อัตรา
15 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• บรรจุทั่วประเทศ
• วุฒิ ปวช. – ป.ตรี
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 5614

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dol.job.thai.com/ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
-

No comments

Powered by Blogger.