[พนักงานราชการ] กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 120,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการ
บิน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบิน)
2. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการ
บิน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์)
3. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษา
อากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas)
4. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษา
อากาศยาน (ด้านการสอบสอนเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas)
5. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษา
อากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้ง Piston)
2 อัตรา


1 อัตรา


1 อัตรา


1 อัตรา


1 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• เงินเดือน 120,000 ขึ้นไป
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.mot.go.th/ ในวันที่ 12 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26  สิงหาคม – 9 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการพิเศษ
-

No comments

Powered by Blogger.